به گفته مجید وفایی فرد، مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران این مجموعه در بخش تحقیقاتی اقداماتی را در مقیاس پایلوت انجام داده است.

وفایی فرد همچنین از نهایی شدن لیست عناصر استراتژیک در ایمیدرو خبر می دهد.