به گزارش اکوایران: نیمه مهر ماه سال گذشته بود که سید جواد ساداتی‌نژاد وزیرجهادکشاورزی،  محمد قربانی استاد گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد را به جای احمد علی کی خواه منصوب کرد. آن زمان در حکم وزیر خطاب به قربانی آمده بود، پیگیری مجدانه وظایف و امور محوله به‌ ویژه به ‌کارگیری ابزارهای سیاستی و حمایتی، با هدف ارتقای امنیت و اقتدار غذایی کشور در این بخش مهم مورد انتظار است.

اما دوره معاونت  قربانی به 15 ماه هم نکشید. امروز 3 دی وزیر جهادکشاورزی، شاهپور علایی مقدم را جایگزین او کرد. علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات بود. اما از امروز او به سمت سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزیر درآمده است. به نقل از جهادکشاورزی، در بخشی از این حکم آمده است؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های موثری بردارید.

درخصوص علت برکناری قربانی یک منبع آگاه به اکوایران گفت: موضوع برکناری آقای قربانی به دلیل نگاه صرف دانشگاهی ایشان به مسائل پر چالش این حوزه  از مدت‌ها پیش مطرح بود و در نهایت وزیر برای کنترل شرایط موجود مجبور به حذف او شد. البته موضوع انتصاب آقای علایی مقدم نیز با حرف و حدیث‌های زیادی همراه است. اما فعلا ایشان تنها گزینه مطلوب روی میز بودند.