صرفه جویی ارزی و کاهش وابستگی به واردات آن هم در شرایط تحریمی از مهمترین دستاوردهای این رویداد است. صنعت فولاد طی سه دوره برگزاری این جشنواره موفق به صرفه جویی ارزی به میزان ۱ میلیارد دلار شده است.