به گزارش اکوایران، برمبنای بند د تبصره 8 احکام یکساله آب، کشاورزی و محیط زیست لایحه بودجه سال آتی جریمه چاه‌های غیرمجاز تعیین شد.

در این تبصره آمده است:« در خصوص چاه‌های غیرمجاز برمبنای قانون توزیع عادلانه آب نسب به مسلوب المنفعه کردن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ 3 هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزا ر ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود؛ دریافت  و به خزانه‌داری کل واریز می‌شود تا در نهایت صرف برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب شود.»

این رقم برمبنای لایحه بودجه 1401 برای سال جاری، در خصوص موضوع حفرچاه غیرمجاز، علاوه بر مسلوب‌المنفعه شدن، جریمه‌ای به ازای هر مترمکعب حداکثر 3 هزار ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره، محاسبه می‌شد.

در بخشی دیگری از این بند آمده،« در اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیان از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، برای شمارشگر یا کنتوردار شدن چاه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگرهوشمند بر اساس 2 برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل 300 ریال دریافت کنند و  نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.»

این بند قانون اعلام می‌کند، معادل مبلغ واریزی بر مبنای قانون در محل برنامه‌های تعادل بخشی, آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت شود.