به گزارش اکوایران، براساس داده‌های سازمان چای کشور تاکنون  بالغ بر 116 هزار تن برگ سبز چای ا ز کشاورزان چایکار خریداری و 26 هزار تن چای خشک تولید شده است.  بهای خرید برگ سبز چای امسال بالغ بر ۹۴۹ میلیارد تومان شده است که حدود ۸۸۰ میلیارد تومان از مطالبات پرداخت و باقی که سهم خرید دولتی است با تأمین بودجه، به زودی تسویه می‌شود.

طبق اعلام رئیس سازمان چای کشور، کار اصلاح، احیا و به زراعی باغات چای کشور در حال انجام شدن است، سازمان نیز به منظور افزایش تولید و حمایت از چایکاران و کارخانجات چای برنامه‌های مختلفی از جمله پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۴ درصد به چایکاران، تقویت مکانیزاسیون با پرداخت تسهیلات ۴ درصد با بازپرداخت ۳ ساله و تسهیلات ۷ درصد با بازپرداخت ۳ ساله به کارخانه داران در نظر گرفته شده است.

جهانساز افزود: همچنین امضا تفاهمنامه بیمه عشایری و روستایی، بیمه تکمیلی چایکاران بیش از ۵۰ سال و بیمه بهسازی احیا باغات چای رها شده از دیگر اقدامات حمایتی در نظر گرفته شده است.