مدیرعامل شرکت تجارت فولاد فراز معتقد است طی یک دهه اخیر شرایط بازار فولاد تا این حد پیچیده نبوده است.

رضا احتیاطی در گفتگو با اکوایران عواملی چون جنگ اوکراین، تداوم کرونا، بحران انرژی در فصل سرما را در کنار تحریم‌های ایران از اصلی‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر بحران‌های اخیر معرفی می‌کند.