رضا شهرستانی عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با حضور در برنامه «بولتن» اظهار کرد: دولت برای تصمیمات فولادی بیشتر شرایط واحدهای بزرگ را در نظر می گیرد، اما افزایش نرخ گاز می تواند تولید در بسیاری از واحدهای فولادی خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد.