. در این بر نامه کامکس مهم‌ترین اتفاقات بازارهای جهانی سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و قراضه به نقل از نشریه پلتس را مرور می‌کنیم.