به گزارش اکوایران، آمار نتایج اولیه انتخابات اتاق مشهد نشان می‌دهد، در این گروه همفکران غلامحسین شافعی رییس دور نهم اتاق مشهد و اتاق ایران نیز هستند؛ همان‌طور که مخالفان او نیز توانستند رای قابل توجهی را به دست بیاورند.

تعداد آرای داخل صندوق در مشهد 690 برگ بود. در این اتاق نیز همچون برخی از اتاق‌ها هیچ رای رای سفید و رای باطله‌ای وجود نداشت. برهمین اساس تعداد آرای صحیح اعلام شده 690 بود.

طبق آمار موجود حسین محمدیان با 280 رای در گروه بازرگانی و محمدعلی چمنیان با 256 رای در گروه صنعت پیروز این میدان بودند. در گروه‌های کشاورزی و معدن نیز به ترتیب فرهاد صفار سحرخیر با 259 رای و محمدرضا توکلی‌زاده با 279 رای بیشترین آرا را کسب کردند.