فولاد مبارکه یکی از مجموعه‌هایی است که در سال‌های اخیر به سمت هوشمندسازی رفته، اما باید پذیرفت در این مسیر باید کمی هزینه آزمون و خطا داد. هرچند این حرکت فولاد مبارکه خوب است، اما باید در بخش تحقیق و توسعه خیلی قوی‌تر عمل کرد.

پنل هوشمندسازی معادن با حضور مشکوه اسدی مدیرعامل کسب و کارهای نوین آن، فرزین فردیس عضو هیات رئیسه اتاق تهران، عبدالله مشیری مدیر پروژه ایریسا و حسن سرافراز قائم مقام اتاق ایران و آلمان برگزار شد تا به ابعاد مختلف هوشمندسازی به ویژه بعد انسانی و غیرفنی پرداخته شود.