همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین و درگیری‌های منطقه‌ای، زنجیره تامین جهانی و مفاهیم مرتبط با آن را به‌طور فزاینده‌ای تحت تاثیر قرار داده‌اند. در این راستا، گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد نشست تخصصی با هدف بررسی نقش ریسک‌ها و متغیرهای جدید در زنجیره ارزش برگزار کرده است.

 در این نشست کاظم بیابانی خامنه پژوهشگر ارشد اقتصاد و تجارت بین الملل، به تشریح مفهوم زنجیره ارزش به عنوان سیستمی متشکل از زیرسیستم‌های مختلف با وظایف و فرآیندهای خاص پرداخت. او با اشاره به گسترش زنجیره ارزش جهانی از سال ۱۹۹۰، به تغییر پارادایم در تجارت اشاره کرد و گفت: تمرکز از بخش اقتصادی به وظایف و تخصص‌ها منتقل شد و تجارت به جای کالاهای نهایی، بر روی کالاهای واسطه‌ای و نیمه‌نهایی متمرکز شد.

مسعود موسوی شفایی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی نظم جدید در روابط سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن بر زنجیره تامین ارزش پرداخت. او با اشاره به پیچیده‌تر و چندقطبی‌تر شدن این نظم، به نقش بازیگران متعدد و قدرت‌های اقتصادی در حال رقابت در شکل‌گیری زنجیره‌های جهانی ارزش در فضای ژئوپلتیکی و اقتصادی کنونی تاکید تاکید کرده است.

همچنین بهمن عشقی دبیر کل اتاق بازرگانی تهران، به بررسی شاخص‌های تاثیرگذار بر روندهای زنجیره تامین جهانی در سال ۲۰۲۴ پرداخت. او تنش‌های ژئوپلتیکی، جنگ‌ها، تحریم‌ها، تغییرات اقلیمی و ظهور هوش مصنوعی را از جمله چالش‌های پیش روی این زنجیره در سال آینده برشمرده است.