به گزارش اکوایران؛ براساس گزارشی که شرکت توانیر اعلام کرده در بازه زمانی مورد بررسی برق تحویلی به صنایع فلزی بیش از 20 درصد افزایش داشته و رشد بی‌سابقه‌ای را در تولیدات صنعتی کشور رقم زد.

به گفته کارشناسان افزایش ظرفیت تولید برق کشور یکی از دلایلی است که موجب شده تا شاهد رشد تولید برق در کشور باشیم، در سال 1402، چندین نیروگاه جدید به مدار تولید برق کشور اضافه شدند که این امر روند تولید برق را افزایش داد.

تعامل وزارت نیرو و وزارت صمت یکی دیگر از دلایلی است که کارشناسان رشد تحویل برق به صنایع را به آن نسبت می‌دهند.

 براساس گزارش شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مصرف برق صنایع انرژی بر کشور با متوسط رشد ۱۴.۶ درصد، از ۶۸۰۷ مگاوات ساعت در سال ۱۴۰۰ به ۷۷۹۹ مگاوات ساعت در پایان دی ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

بر پایه این گزارش طی این مدت، مصرف برق صنایع فولاد با ۱۲.۸ درصد رشد از ۳۵۸۴ مگاوات ساعت به ۴۰۴۱ مگاوات ساعت، سیمان با ۹ درصد رشد از ۸۲۹ مگاوات ساعت به ۹۰۳ مگاوات ساعت، فلزات با ۲۰.۵ درصد رشد از ۱۳۹۴ مگاوات ساعت به ۱۶۸۰ مگاوات ساعت و سایر صنایع انرژی بر با ۱۷.۵ درصد رشد از یک هزار مگاوات ساعت به ۱۱۷۵ مگاوات ساعت افزایش یافت.

این گزارش از منظر انرژی تحویلی به مشترکان صنعتی انرژی بر نیز از رشد متوسط ۱۱.۳ درصدی برق تحویلی طی ماه‌های دی و بهمن ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حکایت دارد که بر این اساس برق تحویلی به صنعت فولاد ۸.۸ درصد، سیمان ۱۰.۳ درصد، فلزات ۹.۳ درصد و سایر مشترکان صنعتی انرژی بر ۲۳.۸ درصد افزایش یافته است.

مقایسه آمار فروش برق به بخش‌های صنعتی و خانگی نیز بیانگر سیر نزولی مصرف خانگی از ۹۸.۵ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۰ به ۹۸ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱ و ۹۱ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۲ است و در مقابل فروش برق به صنایع در سال ۱۴۰۰ از ۱۱۰ میلیارد کیلووات‌ساعت به ۱۱۶ میلیارد کیلووات‌ساعت در سال ۱۴۰۱ و ۱۰۱ میلیارد کیلووات‌ساعت در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۲ رسید.

با وجود آنکه کشور در چند سال اخیر با ناترازی در حوزه تامین برق مواجه شد، اما مقایسه آمار فروش برق، از سیر صعودی مصرف برق صنعتی به عنوان پرچم‌دار رونق تولید کشور، نسبت به بخش خانگی حکایت دارد. از طرفی مصرف برق خانگی به‌رغم افزایش مشترکان جدید و گسترش لوازم انرژی بر، ثابت مانده و حتی اندکی کاهش‌یافته و در حال حاضر بیش از ۳۶ درصد از کل تولید برق کشور به بخش صنعت و حدود ۳۲ درصد به بخش خانگی اختصاص دارد و تلاش‌ها برای کاهش این نسبت به نفع رونق تولید در کشور ادامه دارد.