به گفته مرادزاده، ما در این مجموعه علاوه بر کمک به بخش خصوصی در بحث انتشار اطلاعات مربوط به مزایده‌ها و مناقصه‌ها، خدمات ارائه می‌کنیم و برای اشخاص حقیقی نیز امکان برگزاری مزایده را فراهم کرده‌ایم.