"آرین اقبال"، کارشناس شبکه در برنامه "کافی نت" پاسخ می‌دهد. کافی نت، برنامه جدیدی از رسانه اکوایران است که در آن، به گفتگو با کارشناسان شبکه و متخصصین حوزه اینترنت می‌نشینیم.