“سعید سوزنگر”، کارشناس شبکه و امنیت سایبری در “کافی نت”، ارتباط این موضوع با Google Safe Search که برای IP های ایران فعال شده بود را توضیح می‌دهد.