در حاشیه نشست، امیرحسین اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با اکوایران از برنامه وزارت صمت برای حمایت از کسب وکارها میگوید.