مهدی مظفری، مدیرعامل گروه صنعتی آدیسان، از شوفاژ رادیاتورهای برقی روغنی آدیسان می‌گوید.