کار به جایی رسیده که به دلیل خالی بودن صندلی‌های هواپیما، قیمت بلیط دوحه تا قیمت واقعی این پرواز کاهش پیدا کرده، اما نه این نزول هزینه‌ها و نه حتی مسافت کوتاه و نزدیکی دو کشور، نتوانست تعداد میهمانان ایرانی قطر را افزایش دهد.

با اینحال، داده‌های گوگل ترندز نشان می‌دهد که پیگیری اخبار جام جهانی از سکه نیفتاده و نسبت به دوره پیشین سبقت هم گرفته است.

زهرا کریمی گزارش میدهد.