او یکی از دلایل اصلی ایجاد سازمان تنظیم مقررات را واگذاری مخابرات به بخش خصوصی و هدف سازمان نام برده شده را همراستاسازی منافع عمومی و خصوصی و برقراری تعادل میان سرمایه گذار عنوان می‌کند.

عباسی شاهکوه در بخشی از این نشست به این موضوع می‌پردازد که مقوله امنیت برای حاکمیت اهمیت دارد و از طرف دیگر، حفظ حریم خصوصی نیز برای مردم مهم است اینجاست که نهاد تنظیم‌گرد باید بتواند توقعات آنها را بالانس و متعادل کند.

او همچنین به موضوع استقلال تنظیمگر از حاکمیت می‌پردازد و معتقد است در هیچ نهادی استقلال کامل از حاکمیت امکان‌پذیر نیست، با اینکه استقلال تنظیمگر از حاکمیت امر بسیار مهمی است اما مهم‌تر از آن، استقلال از تنظیم شونده‌هاست که سازمان نسبت به اپراتورها و بخش خصوصی استقلال دارد.

مشاور وزیر ارتباطات عنوان می‌کند که رگولاتوری ارتباطات به واسطه تخصصی بودنش، کمتر از سایر نهاد‌های تنظیم‌گر مورد دخالت‌های سیاسی دولت‌ها قرار گرفته است.

عباسی شاهکوه دخالت نهادهای مختلف در امر تنظیم‌گری ارتباطات و فناوری اطلاعات از مهمترین مشکلات و چالش اصلی این نهاد می‌داند و اظهار می‌کند: برخی مواقع شاهدیم که نهاد‌های نظارتی نیز گاهی نقش رگولاتوری برای خود قائل می‌شوند در حالی که نباید دخالت کنند.

رئیس سابق سازمان تنظیم مقررات در بخشی دیگر از سخنان خود به علت عدم ارایه خدمات مطلوب با قیمت مناسب به مردم می‌پردازد و در این‌باره عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری کافی توسط اپراتور‌ها به دلیل کاهش درآمد در چندسال اخیر انجام نشده، شاید میزان سرمایه‌گذاری ریالی چند برابر شده باشد اما میزان سرمایه‌گذاری دلاری به یک چهارم کاهش پیدا کرده و متأسفانه سرمایه‌گذاری واقعی همان مقدار دلاری است.