از نظر دولت این کشور اطلاعات به‌هیچ‌وجه نباید از خارج از کشور به داخل نفوذ و بالعکس درز کند. بر همین اساس مردم کره شمالی از اینترنت آزاد برخوردار نیستند که همین عامل می‌تواند از جذابیت توریستی این کشور بکاهد.

اما مدت‌هاست که این کشور در راستای برطرف کردن این مسئله، به توریست‌ها سیمکارتی می دهد که می‌توانند با خرید دیتای اعتباری تا حدودی از فضای مجازی استفاده کنند. این اینترنت اگرچه گران و با سرعتی کم است، اما از قطع کامل ارتباط با جهان بهتر است.

زهرا کریمی گزارش می‌دهد.