به گزارش اکوایران، اپلیکیشن تردز توانست در ساعت‌های نخست، رکورد دانلود در یک روز را در میان اپلیکیشن‌ها بشکند. در این موشن‌گرافی، میزان دانلود و نصب تردز با اپلیکیشن‌هایی مقایسه شده که خودشان رکورددار دانلود و نصب بوده‌اند.