یکی از موضوعات بازار سرمایه این است که در دوره ای که نرخ تورم بالا می‌رود و به دنبال نرخ بهره بالاتر هستیم، هر روز برای سرمایه گذار مهم است. در بحث دیجیتال فکر‌می کنیم با یک پارادایم عظیم مواجه هستیم اما بعدها خواهیم دید یک موضوع عادی است. تحول دیجیتال برای ما موضوع خاص است اما جز خاطرات دنیاست.