به تازگی انتقادهای زیادی به صنعت خودرو وارد شده است. تفاوت این انتقادها در خاستگاه است. قبلا نماینده‌های مجلس حامیان تولید داخلی بودند، اما به تازگی این حمایت از خودرو برداشته شده و حتی خودروسازهای خصوصی هم در این چارچوب متهم می‌شوند. 

دلیل این چرخش چیست؟