رییس سازمان اموال تملیکی در نشست خبری امروز خود درباره آخرین وضعیت خودروهای در اختیار این سازمان گفت بخشی از این خودروها امکان شماره گذاری، فروش و برگزاری مزایده ندارند.   

عبدالمجید اجتهادی درباره آن بخش از خودروهایی که امکان شماره گذاری ندارند گفت تعدادی از خودروها حجم موتور بالای 2500 سی سی دارند و طبق قانون خودروهایی که حجم موتورها آنها بالای 2500 سی سی باشد، امکان پلاک شدن ندارند.

آن طور که این مقام مسئول گفت خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی سی تنها به شرط بازصادرات به فروش خواهند رسید.

رییس سازمان اموال تملیکی همچنین درباره خودروهایی که در گمرک هرمزگان و بوشهر هستند گفت تعدادی خودرو در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اما همچنان پرونده این خودروها در مراجع قضایی باز است بنابراین تا زمان تعیین تکلیف قضایی این خودروها، سازمان اموال تملیکی نمی تواند اقدامی درباره آنها انجام دهد.

اجتهادی به وضعیت خودروهای آمریکایی در اختیار این سازمان نیز اشاره کرد و گفت در مصوبه پیشنهادی موضوع امحای فنی یا پِرس این خودروها مطرح است.  

رییس سازمان اموال تملیکی درباره واگذاری خودروهای یاد شده به سازمان مناطق آزاد نیز گفت پیشنهادی مطرح بود که این خودروها به صورت مزایده در اختیار سازمان مناطق آزاد قرار گیرند بنابراین متنی تهیه و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

اجتهادی می گوید اگر این مساله ابتدا در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس در هیات دولت مطرح و تصویب شود آنگاه می توان این خودروها را از مسیر مزایده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داد.

چندی پیش سازمان مناطق آزاد با توجه به در پیش بودن جام جهانی 2022 قطر و استفاده از ظرفیت های گردشگردی دو جزیره قشم و کیش به دنبال این بود تا خودرهای وارداتی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد را به این سازمان منتقل کند. اما طولانی شدن فرآیند واگذاری این خودروها از سوی سازمان اموال تملیکی به سازمان مناطق آزاد سبب شد تا سعید محمد درخواستی را در ارتباط با واردات خودرو به دو جزیره قشم و کیش به ابراهیم رییسی دهد و بر اساس اخبار منتشر شده توانست موافقت رییس جمهور را در این زمینه بگیرد. البته ورود این خودروها منتظر تهیه آیین نامه اجرایی واردات توسط وزارت صمت است.