رنو از ضرر و زیان خود در ارتباط با حمله روسیه به اوکراین رونمایی کرد. آن طور که مدیران ارشد این خودروساز فرانسوی اعلام کرده اند نیمه اول سال جاری میلادی فروش آنها حدود 30 درصد با دقت مواجه شد.

 آنچه سبب این میزان افت فروش شده خروج از بازار خودروی روسیه به دنبال حمله نظامی روس ها به همسایه غربی خود یعنی اوکراین است.

به گزارش رویترز رنوی فرانسه جز اولین برندهای خودرویی بود که با آغاز جنگ بازار خودروی روسیه را ترک کرد.

 رنو در میان برندهای خودروی اروپا بیشترین سهم بازار روسیه را در اختیار داشت بنابراین می توان گفت با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و خروج این خودروساز فرانسوی از بازار روسیه کمر رنو شکست.

اما تنها فروش رنو از ناحیه خروج از بازار روسیه ضربه نخورده است. آمارها نشان می دهد فروش این خودروساز فرانسوی منهای تاثیر پذیری از حمله نظامی روسیه به اوکراین به نسبت نیمه اول سال 2021 حول و حوش 12 درصد کاهش یافته است. اما این کاهش افت فروش به دلیل کاهش تولید و عرضه رقم خورده است. در حال حاضر صنعت خودرویی جهانی با بحران تامین ریز تراشه های الکتریکی روبرو است. این بحران سبب شده شرکت های خودروساز در هدف گذاری های خود برای تولید تجدید نظر کنند. افت کاهش فروش خودروسازان بین المللی از جمله رنو در حالی در نیمه اول سال 2022 رقم خورده که پیش بینی می شود تاثیر این بحران در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد و خودروسازان امیدوارند که بتوانند کم کاری های نیمه اول سال را با برنامه ریزی در نیمه دوم سال جبران کنند.