بررسی قیمت خودروهای عرضه شده در دومین مرحله از فروش در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نشان می دهد لاماری ایما محصول شرکت آرین پارس موتور در فاصله دو مرحله از فروش از مسیر سامانه یاد شده 90 میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد.

آرین پارس موتور  با تنها  محصول خود یعنی لاماری ایما در دو طرح فروش برگزارشده توسط وزارت صمت حاضر بوده است.

این خودروساز خصوصی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است. به عنوان یکی از 6 خودروساز حاضر در اولین فروش از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، محصول خود یعنی خودروی SUV لاماری ایما را در دسترس متقاضیان قرار داد. آرین پارس موتوری ها در اولین طرح فروش برگزار شده از مسیر سامانه یاد شده این خودرو را در دو رنگ سفید و مشکی با قیمت 989 میلیون تومان عرضه کردند.

حال بعد از حدود 45 روز که وزارت صمت دومین مرحله از فروش محصولات شرکت های خودروساز را از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از روز 25 تیرماه امسال کلید زده آرین موتور پارس بار دیگر به عنوان یکی از خودروسازان خصوصی با لاماری ایما در این طرح فروش شرکت کرده است.

اما این بار آرین پارس موتوری ها به جای قیمت 989 میلیون تومان لاماری ایما را با قیمت یک میلیارد و 79 میلیون تومان در معرض انتخاب متقاضیان قرار داده است.

علاوه بر قیمت تنها تفاوت میان دو عرضه لاماری ایما در نوع رنگ خودروهای عرضه شده است در حالی که در دوراول این محصول با دو رنگ سفید و مشکی در دسترس متقاضیان قرار داشت. اما در دور جدید فروش آرین پارس موتوری ها رنگ خاکستری را نیز به دو رنگ پیشین اضافه کرد و در مجموع این خودرو را با سه رنگ سفید، مشکی و خاکستری عرضه کرده اند. بنابراین این محصول جدید بازار خودرو در فاصله برگزاری دو طرح فروش سامانه یکپارچه تخصیص خودرو رشد قیمتی حدود 90 میلیون تومان را به خود دیده است.