ایران خودرویی ها به فاصله چند روز دومین آگهی فروش سهام را این بار برای سایت های تولیدی خود در شهرستان ها منتشر کردند.

آبی های جاده مخصوص دوم مرداد امسال فروش بخشی از سهام خود آگهی کردند.

در این آگهی آمده است 13.77 درصد از سهام ایران خودرو که در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری سمند و گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو به عنوان دو شرکت زیر مجموعه این خودروساز قرار دارد به ‌صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط با رعایت ضوابط واگذار می شود.

حال ایران خودرویی ها خبر می دهند سهام کارخانه‌های ایران خودرو و فارس، ایران خودرو خراسان، شرکت تولید خودرو صنعت خزر(ایران خودروی مازندران)، ایران خودرو تبریز و ایران خودرو کرمانشاه متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو را به صورت بلوکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند.

مدیران ارشد ایران خودرو برای این فروش سهام همانند فروش پیشین یک بازه 15 روزه در نظر گرفتند.

متقاضیان می‌توانند برای اعلام آمادگی خرید و تکمیل فرم‌های مربوطه، جهت احراز صلاحیت عمومی و اهلیت تخصصی از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۵ روز می توانند به معاونت مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو مراجعه کنند.

در این آگهی تاکید شده شرایط ویژه عرضه و واگذاری سهام این خودروساز پس از تکمیل فرآیند قانونی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع عموم خواهد رسید.

این اقدام ایران خودرو در راستای می توان در راستای فرامین هشتگانه خودرویی رییس جمهور در اسفندماه گذشته جست و جو کرد. ابراهیم رییسی اسفندماه گذشته به خودروسازان فرمان داد تا پایان شهریورماه 1401 زمینه را برای واگذاری سهام در اختیار دولت و حرکت به سمت خصوصی سازی آغاز کند.