ایران خودرویی ها ریز تولید خود را در سایت کدال سازمان بورس منتشر کردند. آن طور که این خودروساز می گوید تا پایان مهرماه سال جاری در مجموع تولید حدود 303 هزار و 430 دستگاه انواع خودروی سواری در خطوط تولید ایران خودرو نهایی شد.

از این تعداد حول و حوش 62 درصد را محصولات تولیدی گروه پژو تشکیل می دهد. به عبارت دیگر آبی های جاده مخصوص بیش از 187 هزار و 550 دستگاه انواع محصول با برند پژو تولید کردند.

ریز تولید گروه پژو در بازه هفت ماهه نشان می دهد خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در خرداد ماه توانسته سقف تولید را تا پایان مهر ماه ایجاد کند. این خودروساز در یک ماهه خردادماه بیش از 36 هزار و 500 دستگاه انواع محصولات خود را با برند پژو تولید کرد. کف تولید تا پایان اولین ماه از فصل پاییز امسال نیز متعلق به فروردین ماه است. در اولین ماه از سال 1401 ایران خودرویی ها تولید نزدیک به 17 هزار و 370 دستگاه خودرو از این برند را نهایی کردند. به جز خردادماه در هیچ یک از ماههای دیگر ایران خودرویی ها نتوانستند مرز 30 هزار دستگاهی را رد کنند. در مهرماه و تیرماه سال جاری دو بار غول آبی جاده مخصوص خود را به حوالی مرز یاد شده رساند اما به رغم تلاش برای حضور در کانال تولید 30 هزار دستگاهی در گام آخر عقب نشست. در مهرماه امسال حول و حوش 29 هزار 780 دستگاه انواع محصولات خود با برند پژو تولید شد. در تیرماه نیز این خودرو ساز مرز 29 هزار دستگاه را پشت سر گذاشت و رهسپار مرز 30 هزار دستگاهی شد اما در حوالی 29 هزار و 300 دستگاه تولیدش متوقف شد.

با توجه به رشد تیراژ تولید در نیمه دوم سال به احتمال فراوان ایران خودرویی ها می توانند تولید گروه پژو را وارد کانال30 هزار دستگاهی کنند. البته اینکه این خودروساز بتواند قله جدیدی ایجاد کند تا حدی باید به دیده تردید به آن نگریست.   

روند تولید هفت ماهه گروه پژو