مدیران خودرویی صمت معتقدند بحث آزادسازی قیمت خودرو در مبدا نیازمند الزاماتی است و تا زمانی که آنها عملیاتی نشوند امکان خروج دولت از پروسه قیمت گذاری وجود نخواهد داشت.

آنها تاکید می کنند به مجرد ایجاد زیر ساخت های لازم دولت در مسیر خروج از پروسه قیمت گذاری خودرو قرار خواهد گرفت و این مسیر برای دولت مسیری بی بازگشت خواهد بود