رییس مجلس در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو  از نمایندگان خواست به گونه ای با بحث اسقاط خودرو و موتروسیکلت برخورد کنند که هم مسائل زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد، هم مسائل مرتبط با تولید لحاظ شود و شرایط اقتصادی مردم نیز مورد غفلت قرار نگیرد.

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز به نوعی ذیل بحث اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده انتقادی نیز به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور کرد.

رییس مجلس یازدهم در در بحث چالش اقتصادی که مردم با آن روبرو هستند گفت  مردمی که یک موتور را ۱۵۰ هزار تومان خریده‌اند اما قیمت آن به ۴۰ میلیون تومان رسیده و توان اسقاط ندارند.

قالیباف از نمایندگان مجلس خواست در بحث اسقاط که قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده نباید به گونه‌ای پیش برویم که نتیجه آن تعطیلی اسقاط خودرو در کشور شود و سپس با مشکل مواجه شویم یا این‌که نباید به گونه‌ای عمل کنیم تا پولی که برای اسقاط در نظر گرفته شده اینقدر به جاهای مختلف برود که تعارض منافع ایجاد شود.

آن طور که رییس مجلس در اظهارات خود به آن پرداخت نه تنها این مساله را در جلسه علنی با نمایندگان مجلس مطرح کرده که به طور جداگانه آن را به اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز تذکر داده است.

نکته ای که قالیباف امروز در جلسه علنی در ارتباط با بی انگیزگی و عدم توان مالی کافی متقاضیان برای از رده خارج کردن خودرو و موتورسیکلت های فرسوده مطرح کرد، پیش تر از سوی کارشناسان نیز مطرح شده بود.

کارشناسان در ارتباط با عدم تطابق شرایط اقتصادی دارندگان خودروهای فرسوده با هزینه های مرتبط هشدار داده و از نمایندگان مجلس خواستند ضمن بررسی مباحث مرتبط با اسقاط در قانون ساماندهی صنعت خودرو به گونه ای شرایط را پیش ببرند تا از رده خارج کردن خودروها متوقف نشود.

در حالی که پیشنهاد پرداخت 1.5 درصد از قیمت پایه خودرو توسط خودروسازان به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح های اسقاط در صورت نبود گواهی اسقاط روی میز نمایندگان قرار دارد، رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو خواستار افزایش درصد تعیین شده برای این منظور شد. محمد مشهدی شریف گفت چنانچه دولت و مجلس قصد داشته باشند تا دارندگان خودروهای فرسوده را راضی به از رده خارج کردن خودروی خود کنند باید درصد یاد شده را حداقل به 3 درصد افزایش دهند تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود منابع مالی برای اسقاط خودروها تامین شود.