اما بررسی ها نشان می دهد این اتفاق تنها به روایت صمت افتاده و در عمل شاهد هستیم که همچنان همان خودروها در حال تولید شدن هستند با این تفاوت که خودروساز تغییراتی را در بدنه یا رنگ محصولات خود ایجاد کرده است و ادعای تولید محصول جدید می کند