نامه شورای رقابت به شورای عالی بورس اعضای بالاترین نهاد بورسی را دور هم جمع کرد تا به تجزیه و تحلیل درخواست شورای رقابت درباره توقف عرضه خودرو در بورس کالا را مورد بررسی قرار دهند.

خروجی این نشست البته به نفع خودروسازان بود. زیرا اعضای شورای عالی بورس تصویب کردند تا زمان تعیین تکلیف خودرویی توسط شورای رقابت عرضه خودرو با ساز و کار پیشین از مسیر بورس کالا ادامه داشته باشد.

در این نشست بورسی وزیر صمت هم برای دفاع از شرکت های خودروساز حضور داشت. رضا فاطمی امین در اظهارات خود به مقایسه ای میان خودرو و سیمان پرداخت. وزیر صمت دولت سیزدهم با اشاره به تجربه موفق عرضه سیمان روی تابلوی بورس کالا گفت عرضه سیمان در بورس کالا نمونه موفق کاهش و کنترل قیمت ها بود.

این عضو کابینه سیزدهم معتقد است برای کنترل و کاهش قیمت بازاری خودرو بهترین مسیر عرضه محصولات تولیدی شرکت های خودروساز، بورس کالا است.

وزیر صمت تلاش کرد با اثرگذاری فروش بورسی خودرو روی بازار خودروهای صفر و کارکرده اعضای حاضر در جلسه را متقاعد کند که این مسیر را ادامه داده شود. اتفاقی که البته افتاد آن طور که اعضای شورای عالی بورس گفتند قرار است عرضه خودرو روی ریل بورس کالا ادامه دار باشد.

البته مقایسه سیمان و خودرو از سوی وزیر صمت تا حدی می تواند جای سوال داشته باشد. زیرا بررسی ها نشان می دهد خودرو به نسبت سیمان دامنه مصرف کنندگان بیشتری دارد و بازار آن نیز یکی از چهار بازار عمومی کشور است. باید منتظر باشیم تا ببینیم شورای رقابت اجازه می دهد خودرو سیمان شود یا نه؟