گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در نمایشگاه امسال پنل‌ها و گفت و گوهایی را تدارک دیده تا با فعالین این حوزه به مباحثه بپردازد.

اکوایران امروز با منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گفت و گو کرد و در مورد مسائل مربوط به کیفیت خودرو و نکات مبهم صنعت خودرو سوالاتی را مطرح کرد.

 نسخه‌های کامل این گفتگوها در وبسایت اکوایران در دسترس است.  

گفت و گو با منوچهر منطقی،معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت را اینجا ببینید.

گفت و گو با سعید تاجیک، مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران را اینجا ببینید.