ایران خودرو در نیمه اول سال جاری در مجموع دو هزار و 50 دستگاه تارا را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است. اما این خودروساز از هدف گذاری خود برای تولید این محصول نوبرانه جا مانده است. ایران خودرو این محصول را از امسال به سبد محصولاتی خود اضافه کرده است. با اینکه خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص حساب ویژه ای روی این محصول خود باز کرده اما نتوانسته تا پایان بازه زمانی یاد شده به هدف گذاری خود پایبند بماند. آبی های جاده مخصوص برای پای بندی به این هدف گذاری باید 12 هزار و 500 دستگاه تارا تولید می کردند. اما تارا از فروردین تا شهریور 1400 در تولید و عرضه چه افت و خیزی را به خود دیده است؟ 

فروردین ماه ایران خودرویی ها تولید 34 دستگاه تارا را نهایی کردند اما هیچ کدام از تاراهای تولید شده را به بازار عرضه نکردند. دومین ماه از سال جاری آبی های جاده مخصوص تولید بیش از 150 دستگاه تارا را عملیاتی کردند. اما از این تعداد تنها یک دستگاه تارا فروختند. آخرین ماه از فصل بهار اوضاع تا حدودی بهتر شد و خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص توانست بیش از 400 دستگاه از محصول نوبرانه خود را در خطوط تولید تکمیل کند اما از این تعداد تنها یک دستگاه را فاکتور کرد. چهارمین ماه سال روند روبه رشد تولید تا حدودی حفظ شد و ایران خودرویی ها تولید 428 دستگاه تارا را نهایی کردند اما همچنان خبری از عرضه گسترده نبود و در تیرماه تنها 8 دستگاه تارا فروخته شد.

مرداد ماه به رغم افت تولید به نسبت ماه گذشته اما نمودار عرضه صعودی شد. ایران خودرویی ها در دومین ماه از فصل تابستان بیش از 300 دستگاه تارا تولید کردند و بیش از 430 دستگاه از این محصول نوبرانه خود را فروختند. طی شهریور ماه نیز فروش به نوعی از تولید سبقت گرفت. طی شهریورماه بیش از 700 دستگاه تارا تولید شد و بیش از 840 دستگاه نیز به مشتریان عرضه شد.