خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در این طرح فروش هفت محصول خود را عرضه کرد.

پژو ۲۰۷ پانوراما (سقف شیشه ای)، دنا پلاس توربو اتوماتیک، دنا پلاس توربو دستی، رانا پلاس، رانا پلاس پانوراما، سورن پلاس و تارا دستی محصولاتی هستند که آبی های جاده مخصوص در اولین پیش فروش خود در زمستان عرضه کردند.

ایران خودرویی ها در این دور از فروش خود 10 هزار و 100 دستگاه خودرو عرضه کردند. این تعداد خودرو بیش از 960 هزار متقاضی را به صف کرد. بنابراین از هر 95 نفر یک نفر شانس این را داشت تا محصولات عرضه شده را تصاحب کند.

بررسی اولین پیش فروش زمستانه ایران خودرو نشان می دهد در میان هفت محصول عرضه شده پژو 207 با سقف پانوراما توانسته گوی سبقت را از بقیه محصولات عرضه شده برباید و در جایگاه اول جذب متقاضیان قرار گیرد.

این خودرو به تنهایی بیش 457 هزار متقاضی را به خود جذب کرد. به عبارت دیگر حول و حوش 47 درصد متقاضیان تنها به دنبال خرید این خودرو بودند.

بعد از پژو 207 با سقف پانوراما، سمند سورن پلاس توانست در جایگاه دوم جدول بیشترین تقاضا قرار گیرد. این محصول ایران خودرو نزدیک به 130 هزار نفر را به خط کرد. حضور این تعداد متقاضی برای سمند سورن پلاس حدود 13 درصد از کل شرکت کنندگان در این طرح پیش فروش را شامل می شود.

تارا دستی و دنا پلاس توربو با گیربکس اتوماتیک نیز رقابت نزدیکی در جذب مشتری داشتند این رقابت نفس گیر را تارا به گیربکس دستی برد. این محصول نوبرانه ایران خودرو توانست پای نزدیک به 92 هزار نفر را به پیش فروش ایران خودرو باز کند. دنا پلاس توربو با گیربکس اتوماتیک نیز ثبت نام حول  وحوش 91 هزار و 200 نفر را به خود دید. این دو محصول هر کدام سهم حدود 10 درصدی از تعداد شرکت کنندگان در این طرح پیش فروش را تجربه کردند.

رانا پلاس پانوراما نیز بعد از دنا پلاس توربو با گیربکس اتوماتیک در جایگاه پنجم جدول تقاضا قرار گرفت. این خودرو که دومین محصول آبی های جاده مخصوص با سقف پانوراما محسوب می شود حول و حوش 71 هزار و 400 نفر مشتری داشت. رانا پلاس با سقف پانوراما که ایران خودرو در سال 1400 به سبد محصولاتی خود اضافه کرده بیش از 7 درصد از سبد تقاضا را در اولین پیش فروش زمستانه به خود اختصاص داد.

رتبه ششم و هفتم جدول تقاضا در این طرح پیش فروش ایران خودرو نیز به ترتیب توسط دنا پلاس با گیربکس دستی و رانا پلاس اشغال شد. دنا پلاس با گیربکس دستی نظر حدود 68 هزار و 700 نفر را به خود جلب کرد و رانا پلاس نیز حدود 50 هزار و 600 نفر را برای ثبت نام به صف کرد. بنابراین سهم دنا پلاس با گیربکس دستی از کل تقاضای موجود در این پیش فروش حدود 7 درصد را شامل می شود و متقاضیان رانا پلاس نیز 5 درصد از کل متقاضیان را تشکیل می دادند.

متقاضیان پیش فروش ایران خودرو دی 1400

اما ایران خودرو از هر کدام از محصولات نام برده شده چه تعداد عرضه کرد؟

غول آبی جاده مخصوص از پژو 207 با سقف پانوراما دو هزار و 600 دستگاه عرضه کرد و با این تعداد عرضه علاوه بر اینکه این خودرو رتبه اول عرضه را به خود اختصاص داد سهم 26 درصدی از کل خودروی عرضه شده را نیز پوشش داد.

رانا پلاس پانوراما نیز در این پیش فروش دو هزار و 400 دستگاه عرضه شد. عرضه این تعداد رانا پلاس 24 درصد از عرضه کل را تشکیل داد.

بنابراین دو محصول با سقف پانوراما به تنهایی حول و حوش 50 درصد خودروهای عرضه شده توسط ایران خودرو را تشکیل دادند.

دنا پلاس توربو با گیربکس اتوماتیک با عرضه دو هزار و 200 دستگاه پشت سر رانا پلاس پانوراما قرار دارد. این خودرو با گیربکس اتوماتیک نیز 22 درصد عرضه را به خود جلب کرده است.

این غول خودروساز در این طرح فروش حدود هزار و 900 دستگاه سمند سورن پلاس را نیز در معرض انتخاب مشتریان قرار داد. این تعداد سمند سورن پلاس 19 درصد از کیک عرضه ایران خودرو را تشکیل داد.

تیراژ تارا با گیربکس دستی هزار و 500 دستگاه بود. بنابراین تارا در این پیش فروش جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد. سهم این محصول نوبرانه از کل خودروی عرضه شده حدود 14 درصد است.

دو محصول دنا توربو با گیربکس دستی و رانا پلاس هر یک 700 دستگاه در این طرح فروش عرضه شدند. بنابراین سهم هر یک از کل عرضه حدود 6 درصد است.  

تعداد عرضه ایران خودرو در پیش فروش دی 1400