در میان محصولات مونتاژی در حال حاضر تنها دو عضو خانواده هایما یعنی هایما S5 و هایما S7 در خطوط تولید ایران خودرو حضوری پیوسته دارد، برلیاس هم کج دار و مریز در خطوط پارس خودرو تولید می شود اما بقیه محصولات به نوعی از خطوط تولید خودروسازان خارج شدند.

دلیل اصلی خروج خودروهای مونتاژی را باید در بازگشت تحریم ها و قطع همکاری میان دو خودروساز بزرگ کشور با شرکای خارجی جست و جو کرد.

روزگاری خطوط تولید خودروسازان میزبان محصولاتی مانند پژو ۲۰۰۸، دانگ فنگ H30، ساندرو استپ وی، ساندرو و تندر ۹۰ بود. اما در حال حاضر تنها این محصولات در بازار حضور دارند.

در میان محصولات مونتاژی حاضر در بازار طی یک هفته اخیر هایما S5 بیشترین رشد قیمت را به خود دید و تندر ۹۰ با گیربکس اتوماتیک همچنان با قیمت هفته گذشته در بازار حضور داشت.

در حال حاضر هایما  S5 با قیمت حدود ۷۶۵ میلیون تومان در بازار حضور دارد. این خودرو هفته گذشته با قیمت ۷۳۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد شد. بنابراین شاهد رشد بیش از ۵/۴ درصدی قیمت طی یک هفته اخیر هستیم.

بعد از هایما S5، برلیانس کراس بیشترین رشد قیمت را به خود دید. این خودرو مونتاژی در خطوط پارس خودرو مونتاژ می شود. هفته گذشته فروشنگدان حاضر بودند در قبال دریافت حدود ۵۱۵ میلیون تومان خودروی خود را بفروشند اما این خودرو طی یک هفته ۲۰ میلیون قیمت خود را افزایش داد. برلیانس کراس این روزها با قیمت ۵۳۵ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. بنابراین این خودرو رشدی بیش از ۵/۳ درصدی را به خود دیده است.

قیمت مونتاژی ها

برلیانس H320 پشت سر برلیانس کراس در جاده افزایش قیمت حرکت می کند. این خودرو هفته گذشته با قیمتی حول و حوش ۵۱۰ میلیون تومان قابل خریداری بود. اما با رشد قیمتی حدود ۳ درصدی قیمت این خودروی پرطرفدار بازار به ۵۲۵ میلیون تومان رسید. مدل سدان این خودرو نیز رشد قیمتی حدود ۸/۲ را طی یک هفته تجربه کرد. برلیانس H330 هفته قبل با قیمت ۵۳۰ میلیون تومان در بازار عرضه شد اما با رشدی حدود ۱۵ میلیون تومانی قیمت خود را تا حوالی ۵۴۵ میلیون تومان بالا کشید. دانگ فنگ H30 محصول مونتاژی سابق ایران خودرو نیز حدود ۲ درصد قیمت خود را افزایش داد. این محصول مونتاژی هفته گذشته با پرداخت حدود ۴۶۵ میلیون تومان قابل خریداری بود. اما قیمت این خودرو طی یک هقفته افزایش ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرد. بنابراین این خودرو این روزها با قیمت ۴۷۵ میلیون تومان معامله می شود. هایما S7 توربو نیز رشد قیمت را در بازه زمانی یاد شده به خود دید.  این خودرو هفته گذشته با قیمت حدود ۸۵۰ میلیون تومان در بازار حاضر بود اما این هفته فروشندگان قیمت این خودرو را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان افزایش دادند و این خودرو با قیمت حدود ۸۶۵ میلیون تومان در بازار داد و ستد شد. ساندرو استپ وی نیز در جاده رسد قیمت حرکت کرد. این خودرو این هفته با قیمت حدود ۶۶۰ میلیون تومان داد و ستد شد اما همین محصول هفته گذشته با پرداخت حول و حوش ۶۵۰ میلیون تومان قابل خریداری بود. بنابراین طی هفت روز رشد ۵/۱ درصد را به خود دید. هایما S7 توربو پلاس که به تازگی به خطوط تولید ایران خودرو اضافه شد با قیمتی در حدود ۹۰۰ میلیون تومان در دسترس خریداران قرار دارد. هفته گذشته عرضه کنندگان این خودرو قیمت حول و حوش ۸۹۰ میلیون تومان را برای این خودرو در نظر گرفتند. بنابراین رشد این خودروی مونتاژی حدود ۱/۱ درصد تخمین زده می شود. پژو ۲۰۰۸ هم پشت سر هایما S7 توربو پلاس در جاده افزایش قیمت حرکت کرد. این محصول در بازه زمانی یاد شده حدود یک درصد رشد قیمت را به خود دید. پژو ۲۰۰۸ قیمتی حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را این هفته به خود دید اما هفته قبل با پرداخت حدود یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان هم قابل خریداری بود.

چانگان و ساندرو نیز افزایش قیمت ۸/۰ درصدی را تجربه کردند. ساندور این هفته با پرداخت حدود ۵۹۵ میلیون تومان داد و ستد شد و چانگان نیز با قیمتی حول و حوش ۵۹۰ میلیون تومان در بازار مشتری داشت.