براساس اطلاعات منتشر شد در سایت کدال سازمان بورس، ایران خودرویی ها قصد دارند تمام سهام شرکت پاسادانا ایرانیان را از طریق مزایده واگذار کنند.

این شرکت زیر مجموعه تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو است و آنطور که در سایت کدال سازمان بورس آمده قرار است تمام سهام این شرکت به تعداد 20 میلیون سهم به صورت یک جا در تاریخ دوم بهمن 1400 طی  یک مزایده واگذا شود.

شرکت پاسادانا ایرانیان یکی از 13 شرکت زیر مجموعه تعاون خاص کارکنان ایران خودرو است.

تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با سرمایه یک میلیون و 500 هزار تومان و عضویت ۵۰ نفر در سال ۷۷ تاسیس شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت این تعاونی در حال حاضر سرمایه آن بالغ بر 400 میلیارد تومان است و بیش از 50 هزار عضو دارد.

۱۳ شرکت تابعه در حوزه های مختلف تولید، بازرگانی، تجاری ،خدماتی و فعالیت در کسب کارهای متنوع از جمله گردشگری، بیمه، لجستیک ، تبلیغات ، حمل و نقل و... ذیل این هلدینگ اقتصادی به فعالیت مشغول هستند.

اما شرکت پاسادانا ایرانیان (یا آن طور که در خود سایت تعاون خاص کارکنان ایران خودرو آمده پاساد دانا ایرانیان)  در چه حوزه های فعالیت می کند این شرکت براساس اطلاعاتی که در سایت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو منتشر شده فعالیت های مرتبط با شرکت ساپکو را در دستور کار دارد. علاوه بر ان دستی نیز بر واردات قطعات آسانسور دارد و  همچنین واردات کائوچو و مواد شیمیایی را نیز انجام می دهد.

یکی از چالش های اصلی خودروسازی کشور ورود این شرکت ها به حوزه های فعالیتی غیر از خودروسازی است. در واقع سرمایه نقدی که باید در حوزه تولید خودرو سرمایه گذاری می شد سر از جاهای دیگر مثل واردات قطعات آسانسور در اورده این در حالیست که شرکت های خودروساز همواره از چالش کمبود نقدینگی شکایت دارند.