شاید یکی از بزرگ‌ترین حاشیه‌های این جلسه، خروج نامنتظره هو جینتائو، رئیس‌جمهوری پیشین چین از جلسه حزب کمونیست بود. ظاهرا پاکسازی در حزب کمونیست، جدی‌تر از همیشه شده‌است.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.