کمبود سرم و آنتی بیوتیک و حتی داروهای سرماخوردگی از مهم‌ترین داروهایی هستند که در یک ماهه اخیر کمبودشان احساس می‌شود.