به گزارش اکوایران، فابیو فاریا، وزیر ارتباطات برزیل به خبرگزاری رویترز گفت که ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری راست گرای افراطی این کشور با شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مخالفتی نکرد، نتایج را پذیرفت و حالا خود را برای سخنرانی روزسه شنبه آماده می کند.

ناظران می گویند سخنرانی رئیس جمهوری پیشین برزیل که قرار است روز سه شنبه ایراد شود ممکن است به اعتراض های حامیان او دامن بزند؛ همان هایی که پس از پیروزی رقیب چپ گرای بولسونارو، بزرگراه ها را در بسیاری از ایالت های برزیل مسدود کرده اند؛ همزمان بسیاری از کامیون دارهای حامی بولسونارو از این چهره راست افراطی می خواهند تا پیروزی لولا داسیلوا را به چالش کشیده و نپذیرد.

بولسونارو تا کنون در باب نتایج انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر رسمی نکرده است و پس از رای گیری روز یکشنبه با لولا تماس نداشته است. متحدان سیاسی بولسورنارو از جمله رئیس دفترش پیشتر با اردوگاه لولا در تماس بودند و درباره موضوعات مرتبط به گذار رایزنی داشتند. برخی از چهره های سیاسی چون رئیس مجلس سفلی نیز علنا گفته اند که دولت بولسونارو باید به نتیجه انتخابات احترام بگذارد. این اظهار نظرها در حالی مطرح شد که رئیس جمهوری راست افراطی پیش از برگزاری انتخابات با استناد به نتایج نظر سنجی ها مدعی شده بود که امکان تقلب در مقیاس وسیع وجود دارد. از همین رو بسیاری بر این باور بودند که بولسونارو نتایج را نخواهد پذیرفت و با مخالفت خوانی اش، برزیل را در آستانه ای جنگ داخلی قرار خواهد داد.