ساعاتی پس از رأی اعتماد دوباره مجلس به فاطمی امین، روح الامینی نماینده تهران به دولتی‌ها هشدار داد که مجلس دست از سؤال و استیضاح نمی‌کشد و وزرای راه و بهداشت در تیررس استیضاح قرار دارند. نام رستم قاسمی وزیر راه در گزینه‌های محتمل برکناری یا استعفا نیز قرار دارد؛ شایعه‌ای که در روزهای اخیر تقویت شده است.