در بخشی از برنامه امروز سرمقاله روزنامه کیهان را مرور کردیم.

نویسنده در این سرمقاله که با تیتر «یک پای جنگ، از یمن تا اکراین» منتشر شده است، تاکید کرده: کشورهای عضو ناتو در طول هفت سال جنگ نابرابر علیه مردم یمن سیلی از تسلیحات را روانه ارتش سعودی کرده و جنایت‌های جنگی متعددی را در یمن رقم زده‌اند. آتش زیاده‌خواهی آنها در گسترش مرزهای ناتو نزدیک به یک سال است که دامن اوکراین را گرفته و سیل تسلیحات از ۲۶ کشور جهان با ارزش بیش از ۸ میلیارد دلار به سوی اوکراین نیز روان بوده است.

در بخش دیگری از این سرمقاله نیز نوشته است: حالا اما با نادیده گرفتن همه این آتش افروزی‌ها یک پهپاد نقطه زن ۲۰ هزار دلاری را بهانه‌ای قرار داده‌اند تا ایران را یکی از طرفین جنگ در اوکراین معرفی کنند. 
 

من اعتراض دارم!
در بخش دیگری از برنامه امروز کیوسک، گزارش روزنامه خراسان درباره مناظره، احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری را بررسی کردیم. گنجی در بخشی از این مناظره تاکید کرد: راهبرد این است که تا می توانیم کشته شویم، ولی کشته ندهیم. زیدآبادی نیز در بخشی از این مناظره گفت: درست نیست به خاطر فحش کسی را بزنند. 
 

در بخش‌های دیگر برنامه امروز، گزارش روزنامه همشهری با تیتر «پروازها خیالی برای فرار مسئولان» و ادعای تازه روزنامه وال استریت ژورنال را نیز بررسی کردیم.