آخرین نتایج این انتخابات حاکی از کنترل مجلس نمایندگان از سوی حزب جمهوریخواه و حفظ اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنا است. این ترکیب به این معنا خواهد بود که هر دو حزب طی دو سال آینده برای پیش بردن برنامه‌های خود نیازمند مذاکره و انعطاف در برابر یکدیگر خواهند بود. امری که حداقل در فضای سیاسی کنونی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد. این اتفاق برای توافق هسته ای هم نمی تواند خبر خوبی باشد.

روزنامه های امروز در ایران هم شاهد یک دو قطبی نسبت به ماجراها و اعتراضات اخیر بودند. بیانیه صریح اصلاح طلبان در مورد تحلیل اتفاقات اخیر پس از مرگ تلخ مهسا امینی که در روزنامه های امروز بازتاب داشت نشان دهنده این موضوع است.

لایحه مربوط به تغییر تقویم تعطیلات آخر هفته و دلایل دولت برای تدوین آن خبر دیگری که روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان به آن پرداخته اند.