به گزارش اکوایران، طبق اطلاعیه ادراه کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، اتباع خارجی دارای کارت آمایش۱۶ ، با توجه به پایان اجرای طرح آمایش۱۷ ضروری است، در اسرع وقت نسبت به شرکت در طرح و دریافت آمایش ۱۷ به دفاتر خدمات اشتغال و اقامت اتباع خارجی محل سکونت خود مراجعه کنند.

در این اطلاعیه تاکید شد: در صورت عدم شرکت در طرح مذکور، امکان ارائه خدمات بیمه، بانک و... مقدرو نخواهد بود.

به نقل از ایسنا پیشتر اداره کل اتباع خارجی اعلام کرده بود، کلیه اتباع و مهاجرین افغانستانی دارای کارت آمایش مرحله ۱۶ و اتباع عراقی دارای کارت هویت مرحله ۱۵  از روز دوشنبه 20 تیر 1401 به مدت چهار ماه می‌توانند با رعایت پروتکل های بهداشتی به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی سراسر مراجعه و نسبت به تمدید کارت‌های مذکور اقدام کنند.