عبدالرسول دیوسالار، استاد دانشگاه کاتولیکا بر این باور است که اگر ایران بتواند روابطش با اروپا را عادی‌سازی کند توان بازیگری روسیه با کارت ایران کاهش خواهد یافت.

به گفته این کارشناس روسیه در مقاطع مختلف و به دلایل تاریخی و نوع سیاست خارجی‌اش، نوعی پراگماتیسم را در قبال ایران دنبال کرده و باید این انتظار را داشته باشد که تهران نیز در صورت گسترش همکاری‌هایش با آمریکا و اروپا نوعی موازنه در سیاست خارجی‌اش برقرار کند.