عصر دیروز هم بانک مرکزی نرخ سود اوراق گواهی سپرده عام را ۲۰ درصد اعلام کرد که به نظر پیش درآمدی برای افزایش نرخ سود بانکی است. واکنش روزنامه ها به تغییر کانال سکه و دلار در روزهای اخیر در کیوسک مرور شده است.

در صفحه نخست مطبوعات امروز هم یک گزارش آینده نگرانه مربوط به ریسک های جهان در سال پیش روی میلادی به چشم می خورد. دنیای اقتصاد با انعکاس گزارش مرکز مطالعات نشنال‌اینترست ۱۰ ریسک با درجه نسبتا متوسط تا نسبتا زیاد را فهرست و اعلام کرده یکی از ریسک ها متوجه ایران است.