او با اشاره به آسیب‌های تولیدکنندگان ناشی از هزینه‌های واردات و صادرات در شرایط تحریم، می‌گوید: در شرایط تحریم، یک فعال اقتصادی باید نیازهای داخلی خود را با نرخ دلار آزاد تامین کند، اما در زمان صادرات باید پول خود را با ۳۰ درصد کمتر از دلار آزاد پس بگیرد.