او گفت: در سال جاری ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به عنوان منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اعلام رقم مجموع منابع و مصارف این صندوق از بدو تاسیس تاکنون افزود: مجموع تسهیلاتی که به بخش خصوصی و دولت پرداخت شده، نزدیک به ۱۲۲ میلیارد دلار بوده است.