قبل از او نیز مدیرکل بین‌الملل معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود که جمهوری اسلامی با کاهش شکاف جنسیتی، گام بلندی در راستای ریشه‌کن کردن بی‌سوادی برداشته و در دو سطح ابتدایی و متوسطه، بی‌سوادی در میان زنان و دختران را کاملا ریشه‌کن کرده است.

شکاف جنسیتی اما به گفته برخی رسانه‌ها یک شاخص جامعه‌شناسانه است و افزایش نرخ باسوادی الزاما به معنای برطرف شدن و از بین رفتن شکاف جنسیتی در کشور نیست. مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود در سالنامه آماری سال ۹۹، آماری از آخرین وضعیت سوادآموزی زنان و مردان ایرانی در دهه‌های مختلف ارائه کرده است.

برخی پژوهشگران نیز در سال‌‎های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که نابرابری آموزشی همچنان در سطوح مختلف آموزشی وجود دارد.

سوگل دانائی گزارش می‌دهد.