او می‌افزاید: اگر کارآفرینی محور باشد، دستگاه سیاست خارجی به جای اینکه تحریم تراشی کند به سمت تنش‌زدایی و رفع تحریم‌ها می‌رود. همان طور که نظام اقتصادی داخلی به جای اینکه هر لحظه موانعی بیشمار روی فعالان اقتصادی بگذارد به سوی حل مشکلات قدم بر می دارد.

رئیس اتاق تهران تاکید می کند: جامعه ایرانی زمانی به آسایش می‌رسد که متکی به اقتصادی توانمند و توسعه یافته باشد. حال اقتصاد که خوب باشد، احوال همه مردم رو به بهبود است، البته که ارزش‌های دیگری همچون آزادی و عدالت وجود دارد که باید به همه آنها توجه شود.